دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته مهندسی فضای سبز

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1328 - مهندسی فضای سبز (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25611 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی فضای سبز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25612 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مهندسی فضای سبز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25613 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی فضای سبز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول