دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - مهندسی فضای سبز

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1328 - مهندسی فضای سبز (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25608 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی فضای سبز آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25609 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مهندسی فضای سبز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25610 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی فضای سبز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25611 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی فضای سبز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25612 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مهندسی فضای سبز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25613 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی فضای سبز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25614 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی فضای سبز آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
25615 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران مهندسی فضای سبز آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25616 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی فضای سبز آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25617 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی مهندسی فضای سبز آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول