دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش عرفان اسلامی و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی ادیان

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1114 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی ادیان (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12760 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران عرفان اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12761 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل عرفان اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
12762 روزانه پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی تهران عرفان اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12772 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران عرفان اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
12773 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل عرفان اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12776 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران عرفان اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه