دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پردیس خودگردان و در رشته مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24919 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24920 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
24921 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24922 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24923 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24924 پردیس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
24925 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24926 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی منطقه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24927 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی منطقه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24928 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان برنامه ریزی منطقه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه