دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره غيرانتفاعي و در رشته 1350 - مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25669 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
25670 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
25671 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25672 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25673 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پرتو - زاهدان سیستان وبلوچستان برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25674 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25675 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25676 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25677 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25678 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25679 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
25680 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد چهارمحال وبختیاری برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25681 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25682 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مدیریت شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25683 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران مدیریت شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25684 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مدیریت شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول