دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24929 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
24930 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
24931 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
24932 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرتو - زاهدان سیستان وبلوچستان برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
24933 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
24934 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
24935 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
24936 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
24937 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد چهارمحال وبختیاری برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
24938 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مدیریت شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
24939 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران مدیریت شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
24940 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مدیریت شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول