دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان آذربایجان شرقی و در رشته طراحی شهری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1351 - طراحی شهری (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25689 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25701 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
25705 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25711 نوبت دوم دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25713 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
25727 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25734 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول