دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته طراحی شهری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1351 - طراحی شهری (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25687 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25688 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
25689 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25690 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
25691 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
25692 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
25693 روزانه دانشگاه تهران تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25694 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25695 روزانه دانشگاه شیراز فارس طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
25696 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
25697 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
25698 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25699 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
25700 روزانه دانشگاه هنر تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
25701 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
25702 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
25703 روزانه دانشگاه یزد یزد طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول