دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته طراحی شهری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1351 - طراحی شهری (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25704 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25705 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25706 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25707 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25708 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25709 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25710 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25711 نوبت دوم دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25712 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول