دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره غيرانتفاعي و در رشته طراحی شهری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1351 - طراحی شهری (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25722 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی طراحی شهری آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
25723 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
25724 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25725 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25726 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25727 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25728 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25729 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25730 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کسری - رامسر مازندران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25731 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25732 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25733 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25734 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1351 - طراحی شهری (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25736 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سپهر- اصفهان اصفهان طراحی فضاهای آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول