دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته طراحی شهری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - طراحی شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24977 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان طراحی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
24978 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی طراحی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
24979 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان طراحی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
24980 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان طراحی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
24981 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی طراحی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
24982 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان طراحی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
24983 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین طراحی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
24984 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کسری - رامسر مازندران طراحی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
24985 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران طراحی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
24986 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان طراحی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
24987 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران طراحی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - طراحی فضاهای آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24991 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر- اصفهان اصفهان طراحی فضاهای آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول