دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان گیلان و در رشته 1352 - مجموعه معماری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی معماری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25757 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
25784 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه دوم
25799 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25829 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25847 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25855 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25868 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25882 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول