دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره غيرانتفاعي و در رشته 1352 - مجموعه معماری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی معماری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25810 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25811 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25812 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25813 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25814 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25815 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25816 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
25817 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25818 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25819 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25820 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25821 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25822 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25823 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25824 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25825 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25826 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25827 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیین کمال - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25828 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25829 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25830 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25831 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25832 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25833 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25834 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25835 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25836 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25837 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25838 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25839 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پرتو - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25840 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25841 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25842 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25843 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25844 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25845 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25846 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25847 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25848 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25849 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25850 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25851 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25852 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25853 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25854 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25855 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25856 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج البرز مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
25857 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25858 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25859 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25860 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25861 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25862 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سپهر- اصفهان اصفهان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25863 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25864 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25865 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25866 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25867 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25868 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25869 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25870 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25871 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25872 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25873 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25874 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25875 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25876 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25877 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25878 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25879 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
25880 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25881 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25882 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25883 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25884 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوثر- قزوین قزوین مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25885 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25886 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25887 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ماد - سنندج کردستان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25888 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25889 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25890 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25891 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر اروند - آبادان خوزستان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25892 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25893 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25894 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25895 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی سبلان - اردبیل اردبیل مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25896 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25897 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه حلی چالوس مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25898 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مسکن آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - مهندسی معماری منظر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25914 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25915 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25916 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25917 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج البرز مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
25918 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25919 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25920 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25921 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25922 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - مهندسی معماری اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25929 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
25930 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری اسلامی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
25931 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مهندسی معماری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25932 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی معماری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25933 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج البرز مهندسی معماری اسلامی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
کد ضریب 4 - مطالعات معماری ایران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25941 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مطالعات معماری ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25942 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج البرز مطالعات معماری ایران آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
25943 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مطالعات معماری ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25944 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هنر و اندیشه اسلامی - قم قم مطالعات معماری ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - معماری داخلی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25952 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25953 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25954 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25955 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25956 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25957 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25958 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25959 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25960 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25961 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25962 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25963 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25964 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25965 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25966 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول