دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته مجموعه معماری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مهندسی معماری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25059 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25060 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25061 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25062 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25063 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25064 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25065 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25066 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25067 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25068 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25069 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25070 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25071 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25072 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25073 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25074 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیین کمال - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25075 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25076 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25077 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25078 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25079 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25080 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25081 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25082 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25083 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25084 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25085 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25086 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرتو - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25087 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25088 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25089 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25090 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25091 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25092 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25093 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25094 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25095 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25096 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25097 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25098 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25099 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25100 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25101 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25102 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج البرز مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
25103 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25104 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25105 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25106 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25107 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25108 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر- اصفهان اصفهان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25109 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25110 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25111 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25112 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25113 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25114 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25115 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25116 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25117 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25118 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25119 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25120 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25121 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25122 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25123 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25124 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25125 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر- قزوین قزوین مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25126 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25127 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25128 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ماد - سنندج کردستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25129 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25130 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25131 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25132 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25133 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25134 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مسکن آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - مهندسی معماری منظر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25146 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25147 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25148 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج البرز مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
25149 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25150 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25151 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25152 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - مهندسی معماری اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25157 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری اسلامی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
25158 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری اسلامی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
25159 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مهندسی معماری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25160 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی معماری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25161 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج البرز مهندسی معماری اسلامی آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
کد ضریب 4 - مطالعات معماری ایران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25167 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25168 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج البرز مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
25169 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25170 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر و اندیشه اسلامی - قم قم مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
کد ضریب 6 - معماری داخلی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25179 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25180 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25181 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25182 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25183 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25184 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25185 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25186 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25187 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25188 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25189 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25190 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25191 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول