برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته مجموعه معماری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مهندسی معماری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25059 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25060 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25061 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25062 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25063 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25064 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25065 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25066 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25067 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25068 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25069 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25070 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25071 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25072 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25073 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25074 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیین کمال - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25075 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25076 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25077 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25078 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25079 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25080 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25081 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25082 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25083 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25084 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25085 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25086 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرتو - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25087 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25088 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25089 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25090 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25091 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25092 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25093 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25094 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25095 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25096 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25097 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25098 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25099 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25100 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25101 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25102 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج البرز مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
25103 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25104 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25105 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25106 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25107 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25108 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر- اصفهان اصفهان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25109 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25110 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25111 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25112 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25113 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25114 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25115 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25116 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25117 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25118 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25119 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25120 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25121 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25122 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25123 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25124 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25125 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر- قزوین قزوین مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25126 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25127 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25128 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ماد - سنندج کردستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25129 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25130 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25131 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25132 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25133 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25134 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مسکن آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - مهندسی معماری منظر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25146 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25147 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25148 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج البرز مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
25149 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25150 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25151 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25152 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - مهندسی معماری اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25157 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری اسلامی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
25158 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری اسلامی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
25159 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مهندسی معماری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25160 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی معماری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25161 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج البرز مهندسی معماری اسلامی آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
کد ضریب 4 - مطالعات معماری ایران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25167 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25168 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج البرز مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
25169 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25170 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر و اندیشه اسلامی - قم قم مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
کد ضریب 6 - معماری داخلی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25179 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25180 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25181 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25182 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25183 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25184 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25185 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25186 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25187 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25188 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25189 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25190 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25191 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول