دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 3 - مهندسی معماری اسلامی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 3 - مهندسی معماری اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25923 روزانه دانشگاه قم قم مهندسی معماری اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 11 نفر نیمه اول فقط مرد
25924 روزانه دانشگاه قم قم مهندسی معماری اسلامی آموزشي پژوهشي زن 11 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
25925 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری اسلامی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
25926 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
25927 نوبت دوم دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد
25928 نوبت دوم دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری اسلامی آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن
25929 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
25930 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری اسلامی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
25931 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مهندسی معماری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25932 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی معماری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25933 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج البرز مهندسی معماری اسلامی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن