دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 4 - مطالعات معماری ایران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 4 - مطالعات معماری ایران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25934 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات معماری ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25935 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات معماری ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25936 روزانه دانشگاه هنر تهران مطالعات معماری ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25937 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان مطالعات معماری ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
25938 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات معماری ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25939 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات معماری ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25940 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات معماری ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25941 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مطالعات معماری ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25942 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج البرز مطالعات معماری ایران آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
25943 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مطالعات معماری ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25944 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هنر و اندیشه اسلامی - قم قم مطالعات معماری ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول