دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و در رشته مجموعه هنرهای نمایشی و سینما

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 6
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26030 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران نمایشی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
26031 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران نمایشی آموزشي پژوهشي مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
26032 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مستند آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
26033 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مستند آموزشي پژوهشي مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
26034 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26035 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران نمایشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26036 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مستند آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26037 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
( 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 7
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26038 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران نویسندگی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
26039 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران نویسندگی آموزشي پژوهشي مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
26040 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران سردبیری و تهیه کنندگی آموزشي پژوهشي مرد 6 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
26041 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران سردبیری و تهیه کنندگی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
26042 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران نویسندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26043 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران سردبیری و تهیه کنندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه