دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان مازندران و در رشته مجموعه هنرهای تصویری و طراحی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26053 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26080 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26082 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26084 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26085 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26086 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26103 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26104 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 5
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26133 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران عکاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26134 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران عکاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول