دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان خراسان رضوی و در رشته مجموعه هنرهای تصویری و طراحی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26062 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26069 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26078 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26083 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26093 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26101 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26111 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26118 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26125 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 5
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26132 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی عکاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول