دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته مجموعه هنرهای تصویری و طراحی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26048 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26064 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه دوم فقط زن
26065 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26066 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26067 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26068 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26069 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26096 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26097 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26115 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه دوم فقط زن
26116 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26117 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26118 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26119 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 5
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26129 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران عکاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول