دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه هنر اصفهان و در رشته مجموعه هنرهای تصویری و طراحی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26095 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26113 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 6
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26137 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26139 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان آثار و مواد آلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26141 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان آثار و مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول