دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 3 - تصویرسازی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26091 روزانه دانشگاه تهران تهران تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26092 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26093 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26094 روزانه دانشگاه هنر تهران تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
26095 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
26096 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26097 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26098 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
26099 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26100 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اردکان) یزد تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26101 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26102 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26103 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26104 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران تصویرسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول