برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان اصفهان و در رشته مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26155 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
26161 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
26166 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
( 1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26197 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان صنایع دستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 22 نفر نیمه اول
( 1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26206 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان سفال و سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
26208 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان تاریخ هنر ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26216 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان نقاشی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26218 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان سفال و سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
( 1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26232 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان مدیریت موزه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول