دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پردیس خودگردان و در رشته مجموعه هنرهای موسیقی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - آهنگسازی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25428 پردیس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز آهنگسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - نوازندگی موسیقی ایرانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25432 پردیس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز نوازندگی موسیقی ایرانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - نوازندگی موسیقی جهانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25436 پردیس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز نوازندگی موسیقی جهانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - موسیقیشناسی (اتنوموزیکولوژی)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25440 پردیس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز موسیقی شناسی (اتنوموزیکولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول