دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته مجموعه هنرهای ساخت و معماری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1361 - مجموعه هنرهای ساخت و معماری (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26249 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26250 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
26251 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26252 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
26253 روزانه دانشگاه هنر تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
( 1361 - مجموعه هنرهای ساخت و معماری (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26272 روزانه دانشگاه تهران تهران معماری بیونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26273 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری بیونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
26274 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان معماری بیونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26275 روزانه دانشگاه تهران تهران معماری دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26276 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی معماری دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26447 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی استحکام بخشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
( 1361 - مجموعه هنرهای ساخت و معماری (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26287 روزانه دانشگاه ایلام ایلام معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26288 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26289 روزانه دانشگاه تهران تهران معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26290 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26291 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
26292 روزانه دانشگاه هنر تهران معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
26293 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
26294 روزانه دانشگاه یزد یزد معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول