برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته مجموعه هنرهای ساخت و معماری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1361 - مجموعه هنرهای ساخت و معماری (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26254 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26255 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
( 1361 - مجموعه هنرهای ساخت و معماری (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26277 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران معماری بیونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26278 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری بیونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26279 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان معماری بیونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
26280 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران معماری دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26281 نوبت دوم دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی معماری دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
( 1361 - مجموعه هنرهای ساخت و معماری (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26295 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26296 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26297 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26298 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
26299 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26300 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول