برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره غيرانتفاعي و در رشته مجموعه هنرهای ساخت و معماری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1361 - مجموعه هنرهای ساخت و معماری (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26259 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26260 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26261 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26262 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26263 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26264 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26265 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
26266 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26267 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26268 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26269 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1361 - مجموعه هنرهای ساخت و معماری (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26283 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج البرز معماری بیونیک آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
26284 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران معماری بیونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26285 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج البرز معماری دیجیتال آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
26286 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران معماری دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1361 - مجموعه هنرهای ساخت و معماری (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26302 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26303 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26304 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26305 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج البرز معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
26306 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26307 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26308 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26309 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1361 - مجموعه هنرهای ساخت و معماری (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26310 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مدیریت ساخته ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول