برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در دانشگاه تهران پردیس کیش و در رشته مجموعه هنرهای ساخت و معماری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مدیریت پروژه و ساخت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25450 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس کیش هرمزگان مدیریت پروژه و ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - معماری و انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25485 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس کیش هرمزگان معماری و انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول