دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در دانشگاه تهران پردیس کیش و در رشته مجموعه هنرهای ساخت و معماری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مدیریت پروژه و ساخت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25450 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس کیش هرمزگان مدیریت پروژه و ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - معماری و انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25485 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس کیش هرمزگان معماری و انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول