دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته طراحی صنعتی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1362 - طراحی صنعتی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26311 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران طراحی صنعتی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه دوم فقط زن
26312 روزانه دانشگاه تهران تهران طراحی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26313 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران طراحی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
26314 روزانه دانشگاه هنر تهران طراحی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
26315 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26316 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران طراحی صنعتی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه دوم فقط زن
26317 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران طراحی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26318 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران طراحی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26319 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز طراحی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26320 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران طراحی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26321 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز طراحی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
26322 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان طراحی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26323 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران طراحی صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول