برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته طراحی پارچه و لباس

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1364 - طراحی پارچه و لباس (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26334 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران طراحی پارچه و لباس آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه دوم فقط زن
26335 روزانه دانشگاه هنر تهران طراحی پارچه و لباس آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
26336 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران طراحی پارچه و لباس آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه دوم فقط زن
26337 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران طراحی پارچه و لباس آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26338 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اردکان) یزد طراحی پارچه و لباس آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26339 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد طراحی پارچه و لباس آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26340 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران طراحی پارچه و لباس آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26341 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران طراحی پارچه و لباس آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26342 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران طراحی پارچه و لباس آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
26343 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس طراحی پارچه و لباس آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول