دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته طراحی پارچه و لباس

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - طراحی پارچه و لباس
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25522 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران طراحی پارچه و لباس آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25523 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اردکان) یزد طراحی پارچه و لباس آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25524 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس طراحی پارچه و لباس آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25525 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد طراحی پارچه و لباس آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25526 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران طراحی پارچه و لباس آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25527 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران طراحی پارچه و لباس آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25528 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران طراحی پارچه و لباس آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن