برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته طراحی پارچه و لباس

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - طراحی پارچه و لباس
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25522 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران طراحی پارچه و لباس آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25523 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اردکان) یزد طراحی پارچه و لباس آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25524 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس طراحی پارچه و لباس آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25525 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد طراحی پارچه و لباس آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25526 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران طراحی پارچه و لباس آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25527 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران طراحی پارچه و لباس آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25528 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران طراحی پارچه و لباس آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن