دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - طراحی پارچه و لباس

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1364 - طراحی پارچه و لباس (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26334 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران طراحی پارچه و لباس آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه دوم فقط زن
26335 روزانه دانشگاه هنر تهران طراحی پارچه و لباس آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
26336 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران طراحی پارچه و لباس آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه دوم فقط زن
26337 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران طراحی پارچه و لباس آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26338 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اردکان) یزد طراحی پارچه و لباس آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26339 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد طراحی پارچه و لباس آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26340 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران طراحی پارچه و لباس آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26341 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران طراحی پارچه و لباس آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26342 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران طراحی پارچه و لباس آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
26343 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس طراحی پارچه و لباس آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول