برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش فلسفه هنر و در رشته مجموعه فلسفه

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1116 - مجموعه فلسفه (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12820 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فلسفه هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12821 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12822 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فلسفه هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12823 روزانه دانشگاه هنر تهران فلسفه هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12833 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فلسفه هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12834 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12835 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فلسفه هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12838 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز فلسفه هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12840 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم فلسفه هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12841 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس فلسفه هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول