دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش فلسفه هنر و در رشته مجموعه فلسفه

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1116 - مجموعه فلسفه (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12820 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فلسفه هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12821 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12822 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فلسفه هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12823 روزانه دانشگاه هنر تهران فلسفه هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12833 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فلسفه هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12834 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12835 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فلسفه هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12838 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز فلسفه هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12840 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم فلسفه هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12841 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس فلسفه هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول