دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش منطق و در رشته مجموعه فلسفه

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1116 - مجموعه فلسفه (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12845 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان منطق آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12846 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران منطق آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12847 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران منطق آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12848 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان منطق آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12849 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران منطق آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول