برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش فلسفه دین و در رشته مجموعه فلسفه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 4 - فلسفه دین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12673 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12674 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
12675 روزانه دانشگاه تهران تهران فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12676 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
12677 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
12678 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
12679 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
12680 روزانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
12681 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
12682 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
12683 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
12684 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12685 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
12686 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
12687 مجازی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) - قم قم فلسفه دین آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12688 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
12689 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
12690 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12691 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12692 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12693 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم فلسفه دین آموزشی پژوهشی مرد 7 نفر، نیمه اول و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی - شرایط در ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزههای علمیه انتهای دفترچه - فقط مرد
12694 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول