دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش فلسفه دین و در رشته مجموعه فلسفه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 4 - فلسفه دین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12673 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12674 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
12675 روزانه دانشگاه تهران تهران فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12676 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
12677 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
12678 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
12679 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
12680 روزانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
12681 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
12682 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
12683 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
12684 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12685 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
12686 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
12687 مجازی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) - قم قم فلسفه دین آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12688 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
12689 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
12690 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12691 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12692 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12693 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم فلسفه دین آموزشی پژوهشی مرد 7 نفر، نیمه اول و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی - شرایط در ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزههای علمیه انتهای دفترچه - فقط مرد
12694 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول