برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته بافت شناسی دامپزشکی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1504 - بافت شناسی دامپزشکی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26365 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بافت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
26366 روزانه دانشگاه ایلام ایلام بافت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26367 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بافت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
26368 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری بافت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
26369 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بافت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26370 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام بافت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26371 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بافت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
26372 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بافت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز