برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1507 - بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26398 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26399 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26400 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل مازندران بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26401 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26402 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26403 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول