دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - بهداشت و کنترل کیفی  مواد غذایی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1507 - بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26389 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
26390 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26391 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
26392 روزانه دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل مازندران بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26393 روزانه دانشگاه تهران تهران بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26394 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26395 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
26396 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
26397 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26398 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26399 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26400 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل مازندران بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26401 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26402 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26403 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26404 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
26405 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
26406 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول