دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی و در رشته مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1119 - مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13162 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مطالعات کتابخانه های عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
13163 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات کتابخانه های عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13185 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مطالعات کتابخانه های عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13186 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات کتابخانه های عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13207 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مطالعات کتابخانه های عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13208 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مطالعات کتابخانه های عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13209 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مطالعات کتابخانه های عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13211 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مطالعات کتابخانه های عمومی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13212 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مطالعات کتابخانه های عمومی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13213 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مطالعات کتابخانه های عمومی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13214 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مطالعات کتابخانه های عمومی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور