دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش علم سنجی و در رشته مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1119 - مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13168 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13169 روزانه دانشگاه تهران تهران علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13170 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13171 روزانه دانشگاه شیراز فارس علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13172 روزانه دانشگاه یزد یزد علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13188 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13189 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13190 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13191 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13201 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13202 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
13203 پرديس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه