برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش مترجمی زبان فرانسه و در رشته مجموعه زبان فرانسه

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1120 - مجموعه زبان فرانسه (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13249 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13250 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن 11 نفر نیمه اول فقط زن
13251 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13252 روزانه دانشگاه تهران تهران مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13253 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13254 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13255 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13256 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13257 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن
13258 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13259 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13260 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13261 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13262 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13263 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه