دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش زبان و ادبیات انگلیسی و در رشته 1121 - مجموعه زبان انگلیسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - زبان و ادبیات انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13391 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13392 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
13393 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13394 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه دوم فقط زن
13395 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13396 روزانه دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13397 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13398 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
13399 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
13400 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13401 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13402 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13403 روزانه دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13404 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13405 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13406 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13407 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13408 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13409 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13410 روزانه دانشگاه ملایر همدان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
13411 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13412 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13413 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13414 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13415 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه دوم فقط زن
13416 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13417 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13418 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13419 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13420 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13421 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13422 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13423 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13424 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13425 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13426 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13427 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13436 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13437 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13438 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13439 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13428 مجازي دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزش محور زن و مرد 25 نفر نیمه اول آموزش محور
13440 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان و ادبیات انگلیسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13441 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی زبان و ادبیات انگلیسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13442 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی زبان و ادبیات انگلیسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13429 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
13430 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13431 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
13432 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13433 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13434 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13435 پرديس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13443 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13444 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13445 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
13446 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
13447 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13448 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول