دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری و در رشته مجموعه علوم جغرافیایی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 3 - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10476 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
10477 روزانه دانشگاه ایلام ایلام جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
10478 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
10479 روزانه دانشگاه تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
10480 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 19 نفر، نیمه اول
10481 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
10482 روزانه دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
10483 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
10484 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
10485 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
10486 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
10487 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
10488 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
10489 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
10490 روزانه دانشگاه یزد یزد جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
10509 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
10510 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
10511 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
10512 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
10513 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
10514 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
10515 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
10516 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
10517 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
10518 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
10519 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
10520 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
10521 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
10522 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
10539 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
10540 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
10541 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
10542 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10543 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10553 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10554 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد اشنویه آذربایجان غربی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10555 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10556 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10557 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10558 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10559 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10560 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10561 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10562 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10563 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10564 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10565 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10566 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10580 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10581 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10582 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10583 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10584 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10585 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10586 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور