دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش حقوق دادرسی اداری و در رشته 1126 - مجموعه حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13807 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق دادرسی اداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13808 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق دادرسی اداری آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول فقط مرد
13817 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق دادرسی اداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13826 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران حقوق دادرسی اداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول