دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش فلسفه و کلام اسلامی و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1113 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12580 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
12581 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه اول فقط زن
12582 روزانه دانشگاه ایلام ایلام فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12583 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
12584 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12585 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12586 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12587 روزانه دانشگاه تهران تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول دانشکده الهیات و معارف اسلامی توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل
12588 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12589 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12590 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12591 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12592 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12593 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12594 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12595 روزانه دانشگاه شیراز فارس فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12596 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12597 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12598 روزانه دانشگاه قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12599 روزانه دانشگاه قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12600 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12601 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12602 روزانه دانشگاه ملایر همدان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12603 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
12604 روزانه مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه - قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12641 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
12642 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه اول فقط زن
12643 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12644 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12645 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی
12646 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12647 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12648 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12649 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
12650 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12651 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
12652 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12653 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12654 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12655 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12656 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12657 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12658 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12698 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12699 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12700 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12701 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12702 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12703 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12704 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12705 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12706 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12707 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12708 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12709 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12747 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
12713 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12714 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12715 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان فلسفه و کلام اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12716 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12717 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان فلسفه و کلام اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12718 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران فلسفه و کلام اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12719 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان فلسفه و کلام اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12720 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فلسفه و کلام اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12692 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
12693 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12721 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12722 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزه های علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی - شرایط در انتهای دفترچه
12723 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12724 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12725 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12726 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن