دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش ایران شناسی عمومی و در رشته ایران شناسی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - ایران شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13681 روزانه دانشگاه تهران تهران ایران شناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13682 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ایران شناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13683 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ایران شناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13684 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ایران شناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13693 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ایران شناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13694 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ایران شناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13695 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ایران شناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13696 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ایران شناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13705 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ایران شناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه