دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش تبلیغات فرهنگی و در رشته مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14772 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم تبلیغات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزه های علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی - شرایط در انتهای دفترچه
14773 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران تبلیغات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14774 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران تبلیغات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول