دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش اندیشه سیاسی در اسلام و در رشته 1130 - مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 4 - اندیشه سیاسی در اسلام
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14054 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اندیشه سیاسی در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14055 روزانه دانشگاه تهران تهران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
14056 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14057 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
14058 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14059 روزانه پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی تهران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
14060 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
14061 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14062 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14063 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14064 مجازي موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) - قم قم اندیشه سیاسی در اسلام آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
14065 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14066 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم اندیشه سیاسی در اسلام آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزه های شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی -
14067 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم اندیشه سیاسی در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه