برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعی و در رشته مجموعه علوم کامپیوتر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1209 - مجموعه علوم کامپیوتر (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18846 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18847 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18848 روزانه دانشگاه دامغان سمنان محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18849 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18850 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18851 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18852 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18853 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18854 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18864 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18865 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18866 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18867 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18873 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18874 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18875 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18878 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول