دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعی و در رشته مجموعه علوم کامپیوتر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1209 - مجموعه علوم کامپیوتر (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18846 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18847 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18848 روزانه دانشگاه دامغان سمنان محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18849 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18850 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18851 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18852 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18853 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18854 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18864 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18865 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18866 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18867 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18873 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18874 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18875 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18878 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی محاسبات نرم و هوش مصنوعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول