دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی و در رشته مجموعه علوم جغرافیایی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1102 - مجموعه علوم جغرافیایی (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10647 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10648 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
10649 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10650 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10651 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10652 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10653 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
10654 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10655 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10656 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10657 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
10658 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10659 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10660 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10673 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10674 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10675 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10676 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
10677 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
10678 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10679 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10680 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
10681 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10682 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10709 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10710 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10711 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10712 پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10713 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10714 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10715 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10716 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10717 پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10718 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10719 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10727 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10728 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10729 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10730 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10731 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10732 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10692 پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10693 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
10694 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10695 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
10696 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مدیریت توسعه پایدار روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه